/image/92/9/peugeot-contrats-de-service-lifestyle-2015-01.8929.jpg

Servisné zmluvy Optiway

PONUKA SERVISNÝCH ZMLÚV OPTIWAY

Vyberte si z ponuky servisných zmlúv Optiway, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám.
Stačí si vybrať úroveň služieb, obdobie (od 1 do 8 rokov) a kilometrový limit (od 40.000 do 200.000 kilometrov). Spoľahnite sa na kvalitu od profesionálov značky Peugeot a užite si až 8 rokov bez starostí!

Predĺžená záruka
Zobraziť služby

Jednoduché riešenie, ktoré nadväzuje na zmluvnú záruku poskytovanú na nové vozidlo. Pokryje vám všetky náklady v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu.

 • Výmena alebo oprava nefunkčných mechanických, elektrických alebo elektronických súčiastok (náhradné diely vrátane práce)
 • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
 • Oprava poruchy na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, zapožičanie náhradného vozidla
 • Doba trvania zmluvy  do 8 rokov
 • Limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km
 • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
 • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)
alebo
Pravidelné prehliadky a predĺžená záruka
Zobraziť služby

Všetky výhody predĺženej záruky a zmlúv o údržbe pre maximálne pokrytie.

Okrem pravidelných servisných prehliadok predpísaných výrobcom si predĺžite aj obdobie, kedy máte pokryté náklady v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu. • Peugeot Assistance 24/7

 • Prehliadka pred STK a  prvá STK zahrnuté do zmluvy na 48 mesiacov alebo dlhšie
 • Umytie exteriéru po každej pravidelnej prehliadke
 • Predĺženie zmluvnej záruky
 • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
 • Operácie údržby predpísané výrobcom (okrem opotrebovaných dielov)
 • Doba trvania zmluvy od 1 do 8 rokov
 • Limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km
 • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
 • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)
alebo
Pravidelné prehliadky
Zobraziť služby

Okrem pravidelnej servisnej údržby vášho vozidla si zabezpečíte aj služby asistencie Citroën. Využite odborné znalosti a skúsenosti siete profesionálov.

Servisná a asistenčná zmluva zahŕňa nasledovné služby:

 • operácie údržby predpísané výrobcom (okrem opotrebovaných dielov),
 • asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne,
 • doba trvania zmluvy od 12 do 96 mesiacov,
 • limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km.
alebo
Servisná zmluva
Zobraziť služby

Kompletná starostlivosť o vaše vozidlo - predĺženie záruky, pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom a navyše aj údržba a výmena opotrebovaných súčiastok.

 • Predĺžená zmluvná záruka
 • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
 • Operácie údržby predpísané výrobcom
 • Zapožičanie vozidla počas servisnej údržby
 • Výmena alebo oprava opotrebovaných dielov
 • Prvá technická kontrola (STK+EK pre zmluvy na 4 a viac rokov)
 • Doba trvania zmluvy od  1 do 8 rokov
 • Limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km
 • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
 • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)