Produkty financovania

balíky všetko v jednom

Objavte možnosti financovania Vášho nového vozidla Peugeot.

FINANČNÝ LEASING
Zobraziť služby

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami  na zaobstaranie motorového vozidla. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a poplatku za prevod vlastníctva.

alebo
SPOTREBNÝ ÚVER
Zobraziť služby

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

alebo
OPERATÍVNY LEASING
Zobraziť služby

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy.

Všetky ponuky financovania na internetovej stránke www.peugeot.sk podliehajú potvrdeniu žiadosti spoločnosťou ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08  Bratislava.

Keďže ponuky a sadzby môžu podliehať podmienkam a v každom prípade závisia od schválenia žiadosti spoločnosťou PEUGEOT Finance, informácie uvádzané na webových stránkach nie sú zmluvne záväzné a registráciou na stránkach nezískavate automaticky nárok na ponuku financovania.
PEUGEOT Finance bude môcť schváliť alebo odmietnuť vašu žiadosť len na základe vášho súhlasu, potvrdeného vaším podpisom, s predbežnou ponukou financovania a poskytnutia člena siete PEUGEOT, s ktorým ste boli v kontakte, spolu s požadovanými potvrdeniami týkajúcimi sa vašej totožnosti a vlastníctva.
PEUGEOT Finance za žiadnych okolností nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak budú ponuky uvádzané na internetových stránkach www.peugeot.fr zmenené.

Úver je osobný záväzok a musí byť splatený. Skôr, než prijmete tento záväzok, si overte, či budete môcť splácať požadované splátky.