SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Operatívny leasing

/image/07/0/peugeot-extension-de-garantie-lifestyle-2015-01.9070.jpg

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomcovi.

VÝHODY OPERATÍVNEHO LEASINGU

  • Bez straty hotovosti / nemusíte skladať počiatočnú akontáciu
  • Bez zmeny splátky / istota fixnej mesačnej splátky po celú dobu trvania zmluvy
  • Bez daňových strát / splátka je nákladovou položkou, je teda plne daňovo odpočítateľná
  • Bez zbytočnej administratívy / vozidlo spravuje leasingová spoločnosť od dodania až po opätovný predaj
  • Bez časových strát / v rámci full-service leasingu sú vám poskytnuté služby šetriace váš čas (údržba, pneuservis, asistencia, atď.)
  • Bez rizika / leasingová spoločnosť nesie riziko zostatkovej hodnoty
  • Bez opotrebenia vozidiel / záruka neustálej obnovy vozového parku novými bezpečnými    a spoľahlivými vozidlami
  • Bez starostí s odkúpením / leasingová spoločnosť sa postará o odkúpenie vozidla po skončení zmluvy

Ste našim zákazníkom?

Zákaznická linka pre zákazníkov ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžčova 16, 821 08  Bratislava : +421 2 49 229 650, E-mail zakaznik@essoxfin.sk

VYHĽADAŤ PREDAJCU

Vyskytol sa problém s načítaním. Prosím skúste to neskôr. Ak by problém pretrvával, neváhajte nás kontaktovať.