/image/06/7/peugeot-ndp-1506pb-pneumatiques.10067.jpg

PNEUMATIKY

Od 25 €
  • Montáž a vyváženie pneumatiky 
  • Výmena ventilu
  • Vizuálne kontroly* Peugeot, so záznamom o zásahu

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

NÁŠ TIP

Pneumatiky sú jediným spojením medzi vozidlom a vozovkou: zavisí na nich vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolucestujúcich. Skontrolujte si tlak v pneumatikách najmenej jeden krát do mesiaca a nezabúdajte na rezervné koleso! Sledujte opotrebenie  behúňa: hĺbka dezénu nesmie byť menšia ako 1,6 mm. Pneumatiky sa môžu predčasne opotrebovávať kvôli zlej geometrii. Ich montáž vždy zverte odborníkom.

NÁJSŤ PREDAJCU & SERVIS

Vyskytol sa problém s načítaním. Prosím skúste to neskôr. Ak by problém pretrvával, neváhajte nás kontaktovať.

NAŠE PRIORITY : SKÚSENOSTI A TRANSPARENTNOSŤ

/image/08/1/508-1407pc008.10081.jpg

CENA PAUŠÁLNYCH CIEN JE KONEČNÁ

Zoznamte sa s našou ponukou paušálnych cien, ktoré zahŕňajú všetky položky: náhradné diely, spotrebný materiál, náklady na prácu a know-how značky Peugeot. Využijte konkurencieschopných paušálnych cien ponúkaných vo všetkých participujúcich servisoch Peugeot. Pripomíname vám, že pre zachovanie dobrého stavu a fungovania vozidla je veľmi dôležité dodržovať plán údržby, ktorý je odporučený výrobcom.

/image/07/7/peugeot-208-2015-617-fr.10077.jpg

ŽIADNE DODATOČNÉ NÁKLADY

Technici PEUGEOT vykonajú potrebné opravy a každú z nich vám vysvetlia. Toto je zárukou presnej, ​​profesionálnej práce našich odborníkov siete PEUGEOT.

/image/07/9/peugeot-308-2014-126-fr.10079.jpg

KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI

Pri každej návšteve servisu od nás dostanete záznam o vykonanej práci, kde sú uvedené kontrolované body* a doporučenia pre údržbu a opravy.

*Závisí od výbavy vozidla. Táto kontrola nenahrádza povinnú technickú kontrolu a nemôže upozorniť na vady, ktoré nie sú v deň kontroly zistené. Presný zoznam kontrolných bodov získate vo vašom autorizovanom servise Peugeot.