SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Poistné udalosti

Poistné udalosti

poistne_udalosti

Komplexné vybavenie poistnej udalosti v autorizovanom servise Peugeot

Zverte opravu poškodenia Vášho vozidla autorizovanému servisu Peugeot a všetko vybavíte na jednom mieste.
- pomoc pri nahlásení poistnej udalosti
- obhliadka vozidla bude vykonaná priamo v autorizovanom servise, nemusíte už nikam chodiť
- oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku
- faktúra je uhradená poisťovňou priamo servisu, platíte iba spoluúčasť (1)
- počas opravy máte zabezpečenú mobilitu (2)

(1) V ojedinelých prípadoch môže byť poisťovňou odmietnuté vystavenie krycieho listu z dôvodu neukončeného šetrenia poistnej udalosti. Z tohto dôvodu môže byť servisom požadovaná úhrada celej sumy za opravu.
(2) V závislosti od disponibility náhradných vozidiel. Informujte sa vo svojom autorizovanom servise.