SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Peugeot assistance

asistencia

PEUGEOT ASSISTANCE

asistencia lifestyle

24 hodín denne/ 7 dní v týždni, v celej Európe

Jedná sa o poskytovanie nadštandardných záručných podmienok pre majiteľov vozidiel značky Peugeot. Pri kúpe vozidla klient okrem klasickej záruky získava možnosť zdarma využívať služby Peugeot Assistance po dobu dvoch rokov od zakúpenia.

V prípade poruchy  vášho vozidla je vám Asistenčná služba Peugeot k dispozici 24 hodin denne, 7 dní v týždni.

Pre volanie v rámci Slovenska platí zelené telefónne číslo 0 800 12 24 24  

Pre volania zo zahraničia platí telefónne číslo 00 421 2 64 53 11 77

Vysvetlíte, čo sa Vám stalo, popíšete poruchu a miesto, kde sa nachádzate a uvediete model a poznávaciu značku svojho vozidla.


AKÉ VÝHODY TÁTO SLUŽBA KLIENTOM PRINÁŠA?

  • V prípade poruchy vozidla kdekoľvek na Slovensku, v krajinách Európskej únie, alebo ďalších partnerských krajinách* môže klient využiť doplnkové prepravné a ubytovacie služby počas doby, kým nebude jeho vozidlo znovu schopné premávky.
  • Ak je doba, potrebná na opravu klientovho vozidla dlhšia ako jeden deň môže byť klientovi na túto dobu zapožičané náhradné vozidlo.
  • Klient má možnosť využiť na dobu potrebnú na opravu vozidla zdarma ubytovacie služby v mieste opravy vozidla (ak je vzdialenosť väčšia ako 100 km).
  • Klient má možnosť preplatenia dopravných nákladov na cestu železnicou alebo lietadlom (ak by cesta vlakom presiahla dobu 8 hodín) domov, alebo do miesta, kam pôvodne cestoval

KTO MÔŽE VYUŽÍVAŤ SLUŽBY PEUGEOT ASSISTANCE?

BEZPLATNE

  • Služby Peugeot Assistance môže bezplatne využívať každý majiteľ nového vozidla značky Peugeot* po dobu platnej zmluvnej záruky.
  • Bezplatné poskytovanie služby Peugeot Assistance sa vzťahuje aj na vozidlá, ktoré boli zakúpené najneskôr rok pred začiatkom poskytovania tejto služby (doba bezplatného poskytovania končí po roku od zakúpenia vozidla).

VLASTNÉ NÁKLADY

  • Služby Peugeot Assistance môže využívať každý majiteľ vozidla značky Peugeot*, bez obmedzenia veku alebo stavu vozidla, ale na vlastné náklady

ZÍSKAJTE 8 ROKOV PEUGEOT ASISTENCIE ZDARMA NA VŠETKY VOZIDLÁ

Platí pre všetky vozidlá, ktoré :

  • od dátumu prvého uvedenia majú menej ako 8 rokov,
  • sa úspešne registrovali pre uvedenú službu na www.peugeot.sk

Či ste vozidlo kúpili nové alebo jazdené, žiadny kilometrový limit sa neberie do úvahy.

V PRÍPADE ŤAŽKOSTÍ VOLAJTE BEZPLATNE PEUGEOT ASSISTANCE

Pre Slovensko platí zelené telefónne číslo 0 800 12 24 24 

24 hodín nepretržite

Pre volania zo zahraničia platí telefónne číslo 00 421 2 64 53 11 77

24 hodín nepretržite