/image/91/1/peugeot-garanties-et-assurances-lifestyle-2015-01.8911.jpg

Záruky Peugeot: preštudujte si podmienky záruk a asistenčných služieb, ktoré na svoje vozidlá ponúka značka Peugeot.

ZAHRNUTÉ V KÚPNEJ CENE

/image/72/9/peugeot-lifestyle-1505pc-nik4045.9729.jpg

Zmluvné záruky Peugeot

Zakúpením vozidla PEUGEOT môžete využívať všetky záruky značky Peugeot. Zmluvnú záruku na vozidlo, záruku proti perforácii a záruku na lak.
Práce, na ktoré sa vzťahujú tieto záruky, sa vykonávajú bezplatne odbornými pracovníkmi v rámci siete PEUGEOT.

/image/73/1/peugeot-lifestyle-1505pc-nik3650.9731.jpg

Peugeot Assistance

PEUGEOT zabezpečí všetko tak, aby ste mohli v prípade poruchy pokračovať v ceste. Vaše vozidlo bude opravené na mieste alebo odtiahnuté do najbližšieho servisu PEUGEOT, 24 hodín denne/ 7 dní v týždni, vo všetkých krajinách Európskej únie.

Jedná sa o poskytovanie nadštandardných záručných podmienok pre majiteľov vozidiel značky Peugeot. Pri kúpe vozidla klient okrem klasickej záruky získava možnosť zdarma využívať služby Peugeot Assistance po dobu dvoch rokov od zakúpenia.

ODPORÚČANIA

V priebehu trvania zmluvnej a predĺženej záruky odporúčame zákazníkovi absolvovať všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou PEUGEOT výhradne u člena siete PEUGEOT alebo u opravára schváleneho pre PEUGEOT asistencia (ďalej len „autorizovaný opravár“).

V prípade absolvovania povinných servisných prehliadok u inej osoby ako je autorizovaný opravár existuje riziko, že poskytnutie plnenia zo záruky bude zo strany spoločnosti PEUGEOT odmietnuté, a to najmä v prípade, ak:

  • pri servisnej prehliadke neboli dodržané všetky technologické a iné postupy predpísané spoločnosťou PEUGEOT uvedené v servisnej príručke PEUGEOT
  • pri servisnej prehliadke neboli použité originálne náhradné diely PEUGEOT alebo náhradné diely porovnateľnej kvality, alebo neboli použité náplne predpísané výrobcom