ZOBRAZIŤ OBSAH
Asistenčné služby a odťah vozidla

Peugeot assistance - asistenčné služby

Využite služby Peugeot assistance - asistenčné služby v prípade nepojazdného vozidla (porucha alebo nehoda). Máte postarané o opravu alebo odtiahnutie vozidla, aby ste mohli pokračovať v ceste.

AKÉ VÝHODY TÁTO SLUŽBA KLIENTOM PRINÁŠA?

  • V prípade poruchy vozidla kdekoľvek na Slovensku, v krajinách Európskej únie, alebo ďalších partnerských krajinách* môže klient prostredníctvom Peugeot assistance - asistenčné služby využiť doplnkové prepravné a ubytovacie služby počas doby, kým nebude jeho vozidlo znovu schopné premávky.
  • Ak je doba, potrebná na opravu klientovho vozidla dlhšia ako jeden deň môže byť klientovi na túto dobu zapožičané náhradné vozidlo.
  • Klient má možnosť využiť na dobu potrebnú na opravu vozidla zdarma ubytovacie služby v mieste opravy vozidla (ak je vzdialenosť väčšia ako 100 km).
  • Klient má možnosť preplatenia dopravných nákladov na cestu železnicou alebo lietadlom (ak by cesta vlakom presiahla dobu 8 hodín) domov, alebo do miesta, kam pôvodne cestoval

 

 

KEDY SA OBRÁTIŤ NA Peugeot assistance - asistenčné služby :

  • Pri mechanickej alebo elekrickej poruche vozidla
  • Ak ste priamym účastníkom nehody
  • Pri strate, zabuchnutí aleo zničení kľúčov
  • Pri problémoch s palivom vzniknutým z jeho nedostatku alebo zámeny paliva
  • Pri problémoch s pneumatikami (ktoré vznikli defektom, netesnosťou alebou iným poškodením)
  • Ak je vozidlo odcuzdené alebo nepojazdné (z dôvodu vandalizmu alebo pokusu o krádež)

 

Peugeot sa zaväzuje urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby vám pomohol: zásah na mieste alebo odtiahnutie do autorizovaného servisu Peugeot.

ASISTENCIA Z VÁŠHO VOZIDLA

V prípade nehody, poruchy alebo incidentu využite Peugeot assistance - asistenčné služby. Naše automatické a geolokované núdzové volanie, ktoré zaisťuje rýchly a efektívny zásah.

V prípade nárazu vaše vozidlo automaticky spustí tiesňové volanie bez akéhokoľvek zásahu z vašej strany. V prípade poruchy alebo incidentu môžete kontaktovať Peugeot assistance - asistenčné služby prostredníctom Peugeot Connect Assistance pomocou  čierneho tlačidla umiestneného na strope nad vod vodičom.

 

PEUGEOT CONNECT SOS & ASSISTANCE

Obeť alebo svedok nehody?

Jazdite pokojne: v prípade nárazu vaše vozidlo automaticky spustí tiesňové volanie bez akéhokoľvek zásahu z vašej strany .  Call centrum, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okamžite lokalizuje vaše vozidlo a kontaktuje vás vo vašom jazyku v závislosti od geografického pokrytia PEUGEOT Connect SOS a oficiálneho národného jazyka zvoleného majiteľom vozidla. , a v prípade potreby požiada o primeranú pomoc.

Môžete sa tiež stať svedkom alebo byť obeťou kritickej situácie: stlačenie tlačidla „SOS“ v priestore pre cestujúcich na dve sekundy stačí na okamžité kontaktovanie call centra.

Potrebujete pomoc?

Použite čierne tlačidlo umiestnené v strope, stačí ho stlačiť na 2 sekundy a dostanete sa do priameho kontaktu s asistenčnou službou PEUGEOT 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vzdialený operátor potom geolokuje vaše vozidlo. Všetky požadované informácie sériové číslo vozidla, počet najazdených kilometrov, mechanické upozornenia  sú zaslané do PEUGEOT Assistance na úvodné technické posúdenie na diaľku a v prípade potreby rýchle vyslanie vhodného opravára Po vytvorení vzťahu podliehajú služby Peugeot Assistance podmienkam zmluvnej záruky alebo servisných zmlúv. 

APLIKÁCIA MYPEUGEOT

Vďaka aplikácii MyPeugeot môžete kontaktovať Peugeot assistance - asistenčné služby priamo cez aplikáciu.