ZOBRAZIŤ OBSAH
Peugeot Assistance

PEUGEOT ASSISTANCE

Využite služby Peugeot Assistance v prípade nepojazdného vozidla (porucha alebo nehoda). Máte postarané o opravu alebo odtiahnutie vozidla, aby ste mohli pokračovať v ceste.

AKÉ VÝHODY TÁTO SLUŽBA KLIENTOM PRINÁŠA?

  • V prípade poruchy vozidla kdekoľvek na Slovensku, v krajinách Európskej únie, alebo ďalších partnerských krajinách* môže klient využiť doplnkové prepravné a ubytovacie služby počas doby, kým nebude jeho vozidlo znovu schopné premávky.
  • Ak je doba, potrebná na opravu klientovho vozidla dlhšia ako jeden deň môže byť klientovi na túto dobu zapožičané náhradné vozidlo.
  • Klient má možnosť využiť na dobu potrebnú na opravu vozidla zdarma ubytovacie služby v mieste opravy vozidla (ak je vzdialenosť väčšia ako 100 km).
  • Klient má možnosť preplatenia dopravných nákladov na cestu železnicou alebo lietadlom (ak by cesta vlakom presiahla dobu 8 hodín) domov, alebo do miesta, kam pôvodne cestoval

 

 

KEDY SA OBRÁTIŤ NA PEUGEOT ASSISTANCE :

  • Pri mechanickej alebo elekrickej poruche vozidla
  • Ak ste priamym účastníkom nehody
  • Pri strate, zabuchnutí aleo zničení kľúčov
  • Pri problémoch s palivom vzniknutým z jeho nedostatku alebo zámeny paliva
  • Pri problémoch s pneumatikami (ktoré vznikli defektom, netesnosťou alebou iným poškodením)
  • Ak je vozidlo odcuzdené alebo nepojazdné (z dôvodu vandalizmu alebo pokusu o krádež)

 

Peugeot sa zaväzuje urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby vám pomohol: zásah na mieste alebo odtiahnutie do autorizovaného servisu Peugeot.

ASISTENCIA Z VÁŠHO VOZIDLA

V prípade nehody, poruchy alebo incidentu využite automatické a geolokované núdzové volanie, ktoré zaisťuje rýchly a efektívny zásah.

V prípade nárazu vaše vozidlo automaticky spustí tiesňové volanie bez akéhokoľvek zásahu z vašej strany. V prípade poruchy alebo incidentu môžete kontaktovať Peugeot Connect Assistance pomocou  čierneho tlačidla umiestneného na strope nad vod vodičom.

 

PEUGEOT CONNECT SOS & ASSISTANCE

Obeť alebo svedok nehody?

Jazdite pokojne: v prípade nárazu vaše vozidlo automaticky spustí tiesňové volanie bez akéhokoľvek zásahu z vašej strany .  Call centrum, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okamžite lokalizuje vaše vozidlo a kontaktuje vás vo vašom jazyku v závislosti od geografického pokrytia PEUGEOT Connect SOS a oficiálneho národného jazyka zvoleného majiteľom vozidla. , a v prípade potreby požiada o primeranú pomoc.

Môžete sa tiež stať svedkom alebo byť obeťou kritickej situácie: stlačenie tlačidla „SOS“ v priestore pre cestujúcich na dve sekundy stačí na okamžité kontaktovanie call centra.

Potrebujete pomoc?

Použite čierne tlačidlo umiestnené v strope, stačí ho stlačiť na 2 sekundy a dostanete sa do priameho kontaktu s asistenčnou službou PEUGEOT 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vzdialený operátor potom geolokuje vaše vozidlo. Všetky požadované informácie sériové číslo vozidla, počet najazdených kilometrov, mechanické upozornenia  sú zaslané do PEUGEOT Assistance na úvodné technické posúdenie na diaľku a v prípade potreby rýchle vyslanie vhodného opravára Po vytvorení vzťahu podliehajú služby Peugeot Assistance podmienkam zmluvnej záruky alebo servisných zmlúv. 

APLIKÁCIA MYPEUGEOT

Vďaka aplikácii MyPeugeot môžete kontaktovať Peugeot Assistance priamo cez aplikáciu.