ZOBRAZIŤ OBSAH
WLTP

Protokol a norma WLTP Peugeot

Protokol a norma WLTP Peugeot

WLTP

Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre vozidlá

Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre vozidlá (WLTP) sa používa na typové schvaľovanie vozidiel v Európskej únii. Stanovuje nový skúšobný cyklus a postup na meranie spotreby paliva, emisií CO2 a regulovaných znečisťujúcich látok ľahkých vozidiel osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s hmotnosťou < 3,5 tony za normalizovaných (laboratórnych) podmienok.
 

Protokol a norma WLTP nahrádza predchádzajúci postup typového schvaľovania (NEDC), ktorý vstúpil do platnosti v roku 1992. V roku 2017 sú všetky nové modely uvedené na trh po prvýkrát certifikované podľa WLTP. Od septembra 2018 musia mať všetky predávané vozidlá certifikát WLTP. Tento nový laboratórny skúšobný protokol je doplnený meraním emisií znečisťujúcich látok v reálnej prevádzke: Real Driving Emission (RDE).
 

Nový protokol WLTP poskytuje spotrebiteľom presnejší obraz o spotrebe paliva a emisiách CO2 ich vozidla.

PEUGEOT A NOVÝ WLTP PROTOKOL

Pokiaľ ide o emisie škodlivín, vozidlá Peugeot vybavené motormi Euro6.2 európskou normou, ktorá stanovuje limity emisií škodlivín už teraz spĺňajú emisné limity, ktoré sa budú vyžadovať od septembra 2020.
 

Vďaka rozumným technologickým rozhodnutiam, ktoré boli prijaté v očakávaní predpisov (SRC Selektívna katalytická redukcia pri nafte a FAP Filter pevných častíc pri benzíne), sú vozidlá Peugeot už schválené podľa WLTP (povinné pre všetky osobné vozidlá od septembra 2018), čo je bližšie k skutočnému používaniu zákazníkmi.
 

Skupina PSA verejne podporuje zavedenie tohto nového postupu od začiatku roka 2015. Okrem toho sa skupina PSA v záujme lepšej informovanosti svojich zákazníkov zaviazala k transparentnosti tým, že na webovej stránke značky zverejňuje spotrebu paliva svojich modelov od roku 2016 a ich emisie NOx Oxid dusíka od marca 2018 v reálnych podmienkach používania podľa protokolu vypracovaného s mimovládnymi organizáciami (T&E a FNE) a certifikovaného nezávislou externou organizáciou (Bureau Veritas).

 

ČO SA MENÍ S WLTP?

Zmeny štandardizovaných testovacích postupov

  • Meranie emisií s cieľom zvážiť úpravy na jednotlivých vozidlách
  • Zvyšovanie vzdialenosti prejdenej v cykloch
  • Testovanie pri vyšších rýchlostiach
  • Nervóznejšie a realistickejšie správanie vodiča
  • Predĺženie času cyklu 

Z NEDC NA WLTP

Jedným z cieľov nového postupu WLTP je zabezpečiť, aby sa pri typovom schvaľovaní lepšie zohľadnili skutočné podmienky vozidiel a ich súčasné technológie. Definuje prísnejšie testovacie podmienky a dynamickejší jazdný profil ako predchádzajúci cyklus NEDC vyvinutý v 90. rokoch 20. storočia. Bol zostavený na základe údajov z reálnej jazdy, zatiaľ čo NEDC vychádza z teoretických jazdných profilov.
 

WLTP tiež poskytuje presnejšie hodnoty, pretože zohľadňuje špecifikácie každého vozidla vrátane všetkej jeho voliteľnej výbavy, ktorá môže mať významný vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2. Hodnoty WLTP sú v niektorých prípadoch vyššie ako hodnoty NEDC pre rovnaké vozidlo. Neznamená to, že spotreba paliva je horšia, ide len o nové meranie založené na prísnejšom a dlhšom referenčnom systéme, ktorý lepšie odráža súčasné používanie vozidla.

HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI DVOMA TESTOVACÍMI POSTUPMI NEDC VS WLTP

NEDC WLTP
Testovací cyklus Jeden testovací cyklus  Dynamický cyklus, ktorý viac zodpovedá skutočným jazdným podmienkam
Čas cyklu 20 minút 30 minút
Vzdialenosť cyklu 11 kilometrov 23,25 kilometrov
Fázy jazdy 2 fázy, 66 % pri jazde v meste a 34 % pri jazde na vidieku  4 dynamickejšie fázy, 52 % pri jazde v meste a 48 % pri jazde na vidieku
Priemerná rýchlosť  34 km/h 46,5 km/h
Maximálna rýchlosť 120 km/h 131 km/h
Vplyv jednotlivých variantov NEDC nezohľadňuje vplyv na emisie CO2 a energetickú účinnosť Zohľadňujú sa ďalšie funkcie (ktoré sa môžu v jednotlivých modeloch líšiť)
Zmeny v rýchlosti  Pevné zmeny prevodových stupňov Hraničné priechody vypočítané pre každé vozidlo
Skúška teplôt Merania vykonané medzi 20 a 30 °C Testy vykonané pri 23 °C, CO2 korigovaný na 14 °C

SKUTOČNÉ EMISIE Z JAZDY - RDE

Od septembra 2018 musia všetci výrobcovia okrem homologizačného protokolu WLTP merať emisie svojich modelov v reálnych jazdných situáciách (RDE) všetkých vozidiel predávaných v EÚ a vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku, Izraeli a Írsku.
 

Pri týchto testoch RDE sa emisie znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka (NOx) a jemné častice, merajú na otvorených cestách, aby sa získali reálnejšie informácie.

FAQ

Čo znamená WLTP? 

WLTP je skratka pre celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá.
 

Ide o nový testovací postup, ktorý poskytuje realistickejšiu analýzu spotreby paliva a emisií CO2 vozidla. Od septembra 2018 musia mať všetky prvýkrát registrované vozidlá certifikát WLTP. Protokol WLTP postupne nahrádza starý postup NEDC (Nový európsky jazdný cyklus).

Čo je jazdný cyklus WLTP?

Spotreba paliva a emisie vozidla vždy závisia od štýlu jazdy každého jednotlivca, preto sa pre normu WLTP zhromaždilo veľké množstvo údajov z celého sveta. Tieto údaje sa použili na definovanie štyroch reprezentatívnych fáz so štyrmi priemernými rýchlosťami: nízkou, strednou, vysokou a veľmi vysokou.
 

Počas každej z týchto fáz sa merajú rôzne situácie (brzdenie, zrýchlenie, zastavenie) rôznymi spôsobmi, aby odrážali každodenné jazdné situácie. Kombináciou týchto fáz vzniká tzv. "jazdný cyklus".
 

Spotreba paliva je uvedená pre štyri rôzne jazdné situácie s celkovou kombinovanou hodnotou pre benzínové, naftové, hybridné a plug-in hybridné vozidlá.

Čo pre mňa znamená WLTP?

Zavedenie protokolu WLTP znamená, že spotreba paliva a emisie CO2 uvedené v popise vozidla presnejšie odrážajú hodnoty emitované v reálnych jazdných situáciách.
 

Postup WLTP, ktorý zohľadňuje individuálne možnosti (napr. zimné pneumatiky alebo sklenenú strechu), poskytuje realistickejšie hodnoty na základe presnej konfigurácie vášho vozidla.
 

Reálnejšie hodnoty prirodzene znamenajú, že vozidlá so spaľovacími motormi budú mať vyššiu spotrebu paliva a emisie, zatiaľ čo elektrické vozidlá (vrátane plug-in hybridov) budú mať menší dojazd. To môže viesť aj k zvýšeniu počtu vozidiel, na ktoré sa vzťahuje daň z CO2. Vozidlá s certifikátom WLTP však budú naďalej zdaňované na základe NEDC. V krátkodobom horizonte sa preto daňové systémy založené na emisiách CO2 nezmenia (daň z CO2, daň z firemných automobilov (CVT)).

Čo znamená RDE?

RDE je skratka pre "skutočné emisie pri jazde". Ide o nový postup merania emisií znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka (NOx) a jemné častice.
 

Ako už názov napovedá, RDE sa meria na otvorenej ceste v reálnych jazdných podmienkach, nie v laboratóriu. Tieto merania sa získavajú pomocou inteligentného zariadenia nazývaného PEMS (prenosný systém merania emisií), ktoré sa počas testu pripevní na zadnú časť vozidla.

Čo znamená EURO 6?

Euro 6 je v súčasnosti platná norma, ktorá stanovuje limity emisií znečisťujúcich látok. Definuje maximálne hodnoty pre jemné častice a oxidy dusíka, ktoré sú nižšie ako predchádzajúca norma Euro 5.
 

Od septembra 2018 vstúpila norma Euro 6 do druhej fázy: normy Euro 6.2. Vyžaduje ešte nižšie limity pre emisie jemných častíc pre vozidlá s benzínovými motormi ako v predchádzajúcej etape.

Čo je to selektívna katalytická redukcia?

S cieľom ďalej znížiť hodnoty emisií znečisťujúcich látok z vozidla sa do výfukových systémov vozidiel so vznetovým motorom pridáva kvapalný amoniak nazývaný AdBlue®. Selektívna katalytická redukcia (SCR) s AdBlue® môže znížiť množstvo oxidov dusíka až o 90 %. Zostáva najmä vodná para, dusík a CO2.

Čo je to postup schvaľovania?

Súbor štandardizovaných parametrov vrátane skúšobného cyklu, ktorý umožňuje schvaľovanie vozidiel.

Na porovnanie spotreby paliva a emisií CO2 rôznych vozidiel sa používa jednotný postup schvaľovania.

NEDC (Nový európsky jazdný cyklus) je v platnosti od roku 1992 a od septembra 2018 ho nahradil WLTP.

Prečo zmeniť postup schvaľovania?

Starý postup NEDC sa považoval za nereprezentatívny pre skutočné používanie našich zákazníkov.

Uvádzané hodnoty spotreby merané podľa WLTP sa budú približovať spotrebe, ktorú zaznamenali naši zákazníci.

Zvýši sa spotreba paliva?

Tieto nové hodnoty WLTP nemajú žiadny vplyv na spotrebu paliva vášho vozidla. Výsledkom testovacieho postupu WLTP je vyššia hodnota CO2/ g/ km pre to isté vozidlo v porovnaní s NEDC jednoducho preto, že ide o prísnejší a dlhší test - čo znamená, že WLTP lepšie odráža súčasnú situáciu. Inými slovami, vyššia hodnota CO2 neznamená zvýšenie spotreby paliva, ale skôr reálnejšiu hodnotu CO2 v dôsledku zmeny spôsobu testovania vozidiel.

Aké sú termíny na podanie žiadosti?

Zobrazenie hodnoty WLTP pre zákazníkov od :
 

1. januára 2019 pre osobné automobily

1. januára 2020 pre úžitkové vozidlá.