ZOBRAZIŤ OBSAH
Financovanie auta Peugeot

Financovanie auta Peugeot

Peugeot vám ponúka riešenia financovanie auta, aby vám uľahčil kúpu alebo prenájom vášho nového vozidla.

KLASICKÝ SPOTREBNÝ ÚVER

ÚVER SA PRUŽNE PRISPÔSOBÍ VAŠIM POTREBÁM

ESSOX FINANCE, s.r.o. vám ponúka financovanie auta cez klasický spotrebný úver s pevnou úrokovou sadzbou a dobou splácania a s rovnakými pravidelnými mesačnými splátkami.

Okrem obstarania vášho automobilu vám Peugeot ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovanie auta: splácať budete len jednu mesačnú splátku.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je súčasťou financovanie auta záložná zmluva zapísaná do Notárskeho registra záložných zmlúv.

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

 

ESSOX FINANCE, s.r.o. ponúka úver :

 •  Pre osobné a úžitkové vozidlá
 •  Pre nové a jazdené vozidlá
 •  Doba splácania od 24 do 72 mesiacov
 •  Akontácia od 0 % do 60 %

 

Produkt je ponúkaný prostredníctvom autorizovaných predajcov značky Peugeot. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

OPERATÍVNY LEASING 

MY SA O VŠETKO STARÁME, VY JAZDITE IHNEĎ BEZ STAROSTÍ

Financovanie auta cez operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomcovi.

 

VÝHODY OPERATÍVNEHO LEASINGU

 • Bez straty hotovosti / nemusíte skladať počiatočnú akontáciu
 • Bez zmeny splátky / istota fixnej mesačnej splátky po celú dobu trvania zmluvy
 • Bez daňových strát / splátka je nákladovou položkou, je teda plne daňovo odpočítateľná
 • Bez zbytočnej administratívy / vozidlo spravuje leasingová spoločnosť od dodania až po opätovný predaj
 • Bez časových strát / v rámci full-service leasingu sú vám poskytnuté služby šetriace váš čas (údržba, pneuservis, asistencia, atď.)
 • Bez rizika / leasingová spoločnosť nesie riziko zostatkovej hodnoty
 • Bez opotrebenia vozidiel / záruka neustálej obnovy vozového parku novými bezpečnými    a spoľahlivými vozidlami
 • Bez starostí s odkúpením / leasingová spoločnosť sa postará o odkúpenie vozidla po skončení zmluvy

 

FINANČNÝ LÍZING

PRENÁJOM S MOŽNOSŤOU NÁSLEDNÉHO ODKÚPENIA

Financovanie auta cez lízing predstavuje nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami na zaobstaranie motorového vozidla. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a poplatku za prevod vlastníctva.  ESSOX FINANCE, s.r.o. ponúka finančný lízing:

 • pre osobné a úžitkové vozidlá
 • pre nové a jazdené vozidlá
 • doba splácanie od 36 do 72 mesiacov
 • akontácia od 0% do 60%  

Produkt je ponúkaný prestredníctvom autorizovaných predajcov značky Peugeot. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

SERVISNÉ KONTRAKTY PEUGEOT

PONUKA ŠITÁ NA MIERU

 

Od základnej istoty – predĺženia záruky až po kontrolu nákladov na servis a údržbu vášho vozidla, vám Peugeot umožňuje zachovať výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť vášho vozidla.

Podľa vašich požiadaviek a miery používania vozidla si môžete vybrať dĺžku trvania zmluvy až 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km.

 

Viac informácii získate u vášho najbližšieho predajcu.