ZOBRAZIŤ OBSAH
PEUGEOT Flexcare

Peugeot FlexCare

PREDPLAŤTE SI POKOJ NA DUŠI
Ponuka predĺžených záruk, rozšírených asistenčných služieb a servisných kontraktov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám

Peugeot FlexCare

PREDPLAŤTE SI POKOJ NA DUŠI 
Ponuka predĺžených záruk, rozšírených asistenčných služieb a servisných kontraktov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám
 
OCHRANA
Chráňte sa pred neočakávanými udalosťami.
 
ÚSPORA
Majte istotu rozpočtu, vyhnite sa rastúcim cenám a inflácii. 
 
FLEXIBILITA
Prispôsobte si plán FlexCare svojim potrebám.
 
ODBORNOSŤ
Využite výhody náhradných dielov spoločnosti Peugeot a odborných znalostí našej siete. 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

JASNEJŠIA CESTA VPRED 

“Pre mňa je dôležitá predovšetkým ochrana pred neočakávanými udalosťami.”
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Predĺžená záruka  (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od registrácie vozidla.    Trakčná batéria  (i) Na vašu trakčnú batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo do 160 000 km v rámci záruky výrobcu Peugeot.      

+ Peugeot Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Peugeot 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.    ( Nabitie trakčnej batérie (i)  Nedostatok energie - ak vášmu akumulátoru chýba energia, môžeme ho dobiť na mieste, ak je to povolené, a/alebo odtiahnuť k nabíjacej stanici, ktorú si želáte, do vzdialenosti 80 km alebo k najbližšej v tomto dosahu. Váš plán Peugeot FlexCare zahŕňa 2 odťahy ročne zdarma.  )

 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Predĺžená záruka  (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od registrácie vozidla.     

+ Peugeot Assistance  (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Peugeot 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.   

 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY

bez akýchkoľvek prekvapení

 

 

"Dokážem rozložiť náklady na moje služby pomocou fixných mesačných platieb, vyhnem sa rastúcim cenám a inflácii."

 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY 

Predĺžená záruka (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare.  Trakčná batéria  (i) Na vašu trakčnú batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo do 160 000 km v rámci záruky výrobcu Peugeot.        

+ Pravidelné servisné prehliadky (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou. 

+ Peugeot Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Peugeot 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.      ( Nabitie trakčnej batérie  (i) Nedostatok energie - ak vášmu akumulátoru chýba energia, môžeme ho dobiť na mieste, ak je to povolené, a/alebo odtiahnuť k nabíjacej stanici, ktorú si želáte, do vzdialenosti 80 km alebo k najbližšej v tomto dosahu. Váš plán Peugeot FlexCare zahŕňa 2 odťahy ročne zdarma.  )

+ Kondícia trakčného akumulátora (i) Zmeranie kondície trakčného akumulátora v čase údržby/diagnostiky batérie. 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY 

Predĺžená záruka  (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare.   

+ Pravidelné servisné prehliadky  (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou.   

+ Peugeot Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Peugeot 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.  

 

SERVISNÁ ZMLUVA

KOMPLETNÁ PONUKA

"Pre mňa ide o bezproblémové služby typu "všetko v jednom"." 
Servisná zmluva

Predĺžená záruka(i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare.    Trakčná batéria (i) Na vašu trakčnú batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo do 160 000 km v rámci záruky výrobcu Peugeot.    

+ Pravidelné servisné prehliadky(i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou.  

+ Opotrebiteľné diely (i) Výmena dielov podliehajúcich opotrebovaniu (brzdové doštičky, tlmiče, poistky, stierače....) za normálnych podmienok používania vozidla. 

+ Technická kontrola (i) Zabezpečenie STK pri zmluve trvajúcej najmenej 48 mesiacov. 

+ Náhradné vozidlo (i) Pri pravidelnej prehliadke. 

+ Peugeot Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Peugeot 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.    ( Nabitie trakčnej batérie(i) Nedostatok energie - ak vášmu akumulátoru chýba energia, môžeme ho dobiť na mieste, ak je to povolené, a/alebo odtiahnuť k nabíjacej stanici, ktorú si želáte, do vzdialenosti 80 km alebo k najbližšej v tomto dosahu. Váš plán Peugeot FlexCare zahŕňa 2 odťahy ročne zdarma.   )

+ Kondícia trakčného akumulátora(i) Zmeranie kondície trakčného akumulátora v čase údržby/diagnostiky batérie.  

SERVISNÁ ZMLUVA

Predĺžená záruka (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. 

+ Pravidelné servisné prehliadky  (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou.  

+ Opotrebiteľné diely (i) Výmena dielov podliehajúcich opotrebovaniu (brzdové doštičky, tlmiče, poistky, stierače....) za normálnych podmienok používania vozidla. 

+ Technická kontrola  (i)  Zabezpečenie STK pri zmluve trvajúcej najmenej 48 mesiacov. 

+ Náhradné vozidlo (i) Pri pravidelnej prehliadke.    

+ Peugeot Assistance  (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Peugeot 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.  

 

Ponuka financovaniA

PEUGEOT FLEXCARE

“Užívať si pohodovú jazdu vďaka predplateným servisným službám nebolo nikdy jednoduchšie!.”

Financujte svoju Predĺženú záruku alebo Servisnú zmluvu v rámci financovania vozidiel značky Peugeot cez finančné produkty ESSOX FINANCE za zvýhodnenú cenu so zľavou 5 % z ceny zmluvy.

 

Ponuka financovania produktov: Predĺžená záruka, Predĺžená záruka a pravidelné servisné prehliadky alebo Servisná zmluva sa vzťahuje len na nové vozidlá financované v rámci spotrebného úveru. Využiť môžete akýkoľvek finančný produkt z ponuky spoločnosti ESSOX FINANCE okrem produktu s poslednou navýšenou splátkou. Viac informácií ohľadom akciovej ponuky vám poskytne váš predajca.             

Vyberte si ponuku, ktorá vyhovuje vám, vášmu vozidlu a vášmu životnému štýlu.
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ
PREHLIADKY
SERVISNÁ ZMLUVA
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
o
o
o
PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
o
o
PEUGEOT ASSISTANCE
o
o
o
NABITIE TRAKČNEJ BATÉRIE
o
o
o
KONDÍCIA TRAKČNÉHO AKUMULÁTORA 
o
o
OPOTREBITEĽNÉ DIELY
o
NÁHRADNÉ VOZIDLO
o
TECHNICKÁ KONTROLA
o
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ
PREHLIADKY
SERVISNÁ ZMLUVA
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
o
o
o
PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
o
o
PEUGEOT ASSISTANCE
o
o
o
OPOTREBITEĽNÉ DIELY
o
NÁHRADNÉ VOZIDLO
o
TECHNICKÁ KONTROLA
o

Prečo si pre svoje vozidlo vybrať  Peugeot Flexcare? 

 

 

Predĺžená záruka vám umožňuje predĺžiť záruku výrobcu nad rámec jej štandardného trvania. Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Peugeot FlexCare až na 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od začatia plynutia zmluvnej záruky.  

 

Servisná zmluva vám nielen pomôže rozložiť náklady na údržbu vášho vozidla Peugeot, ale poskytne vám aj cenné doplnkové služby, ktoré vám uľahčia život s vaším vozidlom. Najlepším riešením je zakúpiť si ju pri kúpe vozidla, aby ste mohli svoje vozidlo chrániť hneď od začiatku. Ak ste si servisnú zmluvu nezakúpili pri kúpe vozidla, môžete si ju zakúpiť kedykoľvek pred prvým pravidelným servisom.