SLUŽBY A FINANCOVANIE

Financování

Najčastejšie používanými spôsobmi financovania vozového parku je finančný leasing, operatívny leasing a spotrebný úver, resp. nákup v hotovosti. V prípade finančného ako aj operatívneho leasingu zostáva financovaný predmet (automobil, resp. viac automobilov v prípade flotily) majetkom leasingovej spoločnosti. Po etablovaní sa operatívneho leasingu na slovenskom trhu sa zároveň znížil podiel finančného leasingu na celkovom financovaní autoparkov.

Pri všetkých typoch financovania uvádzame aj prehľad „pozitív“ a „negatív“ jednotlivých produktov, ale zároveň upozorňujeme, že ide iba o orientačnú pomôcku a vhodnosť konkrétneho spôsobu financovania automobilu je potrebné stanoviť individuálne. Samozrejme v prípade potreby sme pripravení s vami vaše požiadavky a konkrétnu situáciu prediskutovať individuálne v najbližšej prevádzke siete Peugeot.

Financování

FINANČNÝ
LEASING

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami  na zaobstaranie motorového vozidla. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a poplatku za prevod vlastníctva.

Financování

SPOTREBNÝ
ÚVER

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

Financování

OPERATÍVNY LEASING

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy.