ZOBRAZIŤ OBSAH
Batéria

Výmena autobatérie Peugeot

Autobatérie PEUGEOT

AKUMULÁTOR

Výmena autobatérie je proces, ktorý vyžaduje pravidelnosť. Cenovú ponuku na diely a prácu pri výmene vašej súčasnej batérie Vám poskytne autorizovaný servis PEUGEOT.
PEUGEOT RADÍ
  • Vyhnite sa zbytočnej prevádzke elektrických spotrebičov, keď motor nie je spustený.
  • Dbajte na to, aby bol povrch batérie vždy čistý a suchý. Pri pravidelnom používaní a dodržiavaní pokynov na údržbu môže batéria vydržať až 4 alebo 5 rokov. 
  • Pravidelné kontroly celého systému nabíjania u vášho špecialistu PEUGEOT, aby sa predišlo poruchám. Najmä na začiatku zimy vykoná váš špecialista Peugeot test batérie pomocou testera. To vám umožní rozhodnúť sa pre prípadnú preventívnu zmenu a vyhnúť sa nepríjemnostiam spojeným s poruchou.

PREČO SA BATÉRIA OPOTREBOVÁVA?

Batéria podlieha prirodzenému opotrebovaniu v dôsledku času a používania. Okrem toho môže silné vybitie, porucha elektrického obvodu alebo extrémne teploty spôsobiť predčasné opotrebovanie.

 

VYBITÁ BATÉRIA
Prevádzka elektrických spotrebičov pri vypnutom motore (svetlomety, autorádio, klimatizácia atď.) spôsobuje výbíjanie.
PORUCHA ALTERNÁTORA
Alternátor, ktorý nevyrába dostatok energie, nenabíja batériu správne. Naopak, alternátor, ktorý produkuje príliš veľa energie, batériu prebíja a predčasne ju opotrebováva. Nakoniec, zlé spojenia môžu viesť k únikom prúdu, ktoré urýchľujú vybíjanie.
EXTRÉMNE TEPLOTY
Extrémne teploty poškodzujú aktívny materiál a znižujú vodivosť elektrolytu (zmes voda + kyselina). Batéria je oslabená a zhoršuje sa jej stav.