ZOBRAZIŤ OBSAH
Brzdy

Brzdy na auto Peugeot

 

 

 

BRZDY

Nechajte si skontrolovať brzdy na auto v servise PEUGEOT.  Preveríme základné prvky (bubny, doštičky, kotúče a strmene) pre vašu bezpečnosť.

 

KTORÉ BRZDOVÉ KOMPONENTY SA OPOTREBOVÁVAJÚ?
BRZDOVÉ DOŠTIčKY
  • Trenie pri brzdení spôsobuje vznik značného množstva tepla.
  • Materiál podložky je mäkší ako materiál disku a rýchlejšie sa opotrebuje.
  • Opotrebované brzdové doštičky môžu poškodiť brzdový kotúč.

 

Odporúčania na údržbu:

Nechajte si skontrolovať stav brzdových doštičiek (približne každých 10 000 km).

Keď sa hrúbka zníži na 2 mm, nechajte ich vymeniť.

BRZDOVÉ KOTÚČE

Počas brzdenia sú veľmi zaťažené. Ich opotrebovanie môže spôsobovať vibrácie. Stav bŕzd určuje ich maximálnu brzdnú účinnosť.

 

Odporúčania na údržbu:

Pri každej výmene brzdových doštičiek ich nechajte skontrolovať, či je ich hrúbka v rozsahu stanovenom výrobcom.

BRZDOVÉ BUBNY

Sú menej namáhané ako podložky, ale podliehajú rovnakým obmedzeniam.

 

Odporúčania na údržbu:

Brzdové bubny nechajte pravidelne kontrolovať (približne každých 20 000 km). Brzdové čeľuste by sa mali vymeniť hneď, ako je hrúbka obloženia menšia ako 1,5 mm.

BRZDOVÁ KVAPALINA
  • Príliš veľa kvapaliny môže viesť nielen k zníženiu brzdnej účinnosti, ale potenciálnym zdrojom poruchy sa môže stať aj netesnosť hydraulického systému. Jeho hladinu signalizuje výstražná kontrolka na prístrojovej doske.
  • V prípade neobvyklého poklesu hladiny brzdovej kvapaliny sa bezodkladne obráťte na svojho odborníka PEUGEOT.

 

Odporúčania na údržbu:

Brzdovú kvapalinu nechajte vymeniť aspoň raz za 2 roky alebo každých 40 000 km alebo 60 000 km v závislosti od dátumu prvého uvedenia vozidla do prevádzky. To je nevyhnutné.

PRÍZNAKY OPOTREBOVANIA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

 

 

BRZDOVÝ PEDÁL JE TVRDÝ
Príčinou môže byť porucha brzdového asistenta, hadíc alebo hydrauliky, valcov kolies alebo strmeňov.
BRZDOVÝ PEDÁL JE MÄKKÝ
Pedál ide do podtlaku, musíte "pumpovať", aby ste zabrzdili. Dajte si pozor, je to príznak vážnej poruchy hydraulického systému.
VOZIDLO SA PRI BRZDENÍ VYMKNE SPOD KONTROLY
Môže dôjsť k zablokovaniu valca alebo strmeňa kolesa, prípadne k poklesu tlaku v pneumatike. Rovnaké prejavy poruchy môžu mať aj opotrebované tlmiče.
VOZIDLO PRI BRZDENÍ VIBRUJE
Pravdepodobne ide o chybný brzdový kotúč, uvoľnený diel alebo nadmernú vôľu v prednej alebo zadnej náprave.
VOZIDLO SA PRI BRZDENÍ "CHVEJE"
Ak sa brzdy zablokujú pri najmenšom dotyku, môže to znamenať problém s brzdovými kotúčmi, bubnami alebo obložením.