ZOBRAZIŤ OBSAH
Klimatizácia

Klimatizácia do auta Peugeot

KLIMATIZÁCIA

Klimatizácia do auta a samotná starostlivosť o klimatizáciu, je veľmi dôležitá. Pravidelná kontrola klimatizačného okruhu zabezpečí čistý a bezpečný vzduch v kabíne.

 

PRÍZNAKY PORUCHY KLIMATIZÁCIE
  • Pomalé odmasťovanie. Dajte skontrolovať kabínový filter.
  • Nepravidelné alebo príliš pomalé chladenie.  Nechajte odborníka PEUGEOT vykonať kontrolu klimatizácie: môže ísť o mikroúnik plynu. To môže viesť k poruche tepelnej slučky.
  • Hlučný systém: kompresor môže byť chybný. Dajte skontrolovať remeň.
  • Zlá distribúcia chladu. Dajte skontrolovať dúchadlo, môže byť chybné.

 

PEUGEOT VÁM ODPORÚČA

V lete a v zime spúšťajte klimatizáciu aspoň na 10 minút každé dva týždne, aby ste predĺžili jej životnosť.

 

RÔZNE STUPNE FILTRÁCIE

Existujú 3 kategórie filtrov. Zistite u svojho odborníka PEUGEOT, ktoré kabínové filtre sú k dispozícii pre vaše vozidlo.  PEUGEOT ponúka tri typy kabínových filtrov v závislosti od požadovanej úrovne filtrácie a typu škodlivín, ktorým chcete zabrániť: kabínové filtre na pevné častice, uhlíkové kabínové filtre, protialergické kabínové filtre.

 

PEUGEOT VÁM ODPORÚČA

Ak chcete dlhodobo bojovať proti vzniku baktérií (zodpovedných za alergie), mikróbov a nepríjemných pachov, využite výmenu kabínového filtra a požiadajte svojho odborníka PEUGEOT o vykonanie dezinfekcie v rámci údržby klimatizácie.

  • Vymeňte kabínový filter každých 15 000 km alebo aspoň raz ročne.
  • Kontrolujte stav vašej klimatizácie aspoň raz za 2 roky.
  • Vymeňte pohlcovať vlhkosti každé 4 roky (alebo medzi 60 000 a 80 000 km).
  • Výmeňte kompresorový olej pred 100 000 km. 
  • Pravidelne používajte dezinfekčný prostriedok na odstránenie baktérií a nepríjemného zápachu z dlhodobého hľadiska.

* Tieto údaje sú orientačné priemerné hodnoty. Údaje týkajúce sa vášho vozidla vám poskytne váš odborník PEUGEOT.

SPOĽAHLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ KLIMATIZÁCIE PEUGEOT
Náhradné diely PEUGEOT spĺňajú prísne špecifikácie klimatizačného systému vášho vozidla a ponúkajú optimálne vlastnosti.
PEUGEOT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PEUGEOT sa ako zodpovedný výrobca aktívne podieľa na spracovaní výrobkov, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Značka sa spolu so svojou sieťou zaviazala k ostražitému konaniu v každej fáze životného cyklu vozidla, od konštrukcie vozidiel až po opätovné spracovanie použitých dielov.