ZOBRAZIŤ OBSAH
Montáž a vyvažovanie

Montáž pneumatík a vyvažovanie kolies Peugeot

MONTÁŽ A VYVAŽOVANIE 

Pneumatiky sú jediným spojením medzi vozidlom a vozovkou. Závisí na nich vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolucestujúcich.

Montáž pneumatík a vyvažovanie kolies  zverte vždy odborníkom.

PEUGEOT RADÍ

  • Tlak v pneumatikách kontrolujte raz za mesiac a pred každou dlhšou cestou. Najlepšie je to urobiť, keď sú pneumatiky studené. Nedostatočné nahustenie znižuje životnosť pneumatík, zvyšuje spotrebu paliva a zhoršuje ovládateľnosť vozidla.
  • Tlak v pneumatikách odporúčaný výrobcom pre vaše vozidlo nájdete na ráme dverí vodiča a v návode na obsluhu.
  • Pravidelne kontrolujte opotrebenie pneumatík pomocou indikátora opotrebenia pneumatík.
  • Pneumatiky s preliačeninami, prasklinami, rezmi, cudzími telesami alebo nepravidelným opotrebovaním by mal skontrolovať váš autorizovaný servis.
  • V každom prípade by ste mali pneumatiky po piatich rokoch bez ohľadu na počet najazdených kilometrov a hĺbku dezénu skontrolovať. Nezabudnite na rezervnú pneumatiku. Závisí od toho vaša bezpečnosť. Technická kontrola je mimoriadne prísna z hľadiska bezpečnosti a stav pneumatík a diskov sa nesmie podceňovať.
  • Pri vozidlách s pohonom 4 kolies sa odporúča vymeniť všetky 4 pneumatiky súčasne.
  • Vizuálna kontrola pneumatík odborníkom PEUGEOT môže umožniť identifikovať opotrebenie iných bezpečnostných prvkov: zavesenia, nastavenia atď. Nechajte si skontrolovať pneumatiky u odborníka PEUGEOT.

 

 

JAZDA NA ZIMNÝCH PNEUMATIKÁCH

PEUGEOT ponúka širokú škálu pneumatík, ktoré vám umožnia pokojne zvládnuť zimu a prispôsobiť jazdu často náročným zimným poveternostným podmienkam: sneh, dážď, hmla, námraza a ľad sú faktory, ktoré robia jazdu nebezpečnou. 

Technológia zimných pneumatík, špeciálne navrhnutá na zabezpečenie mimoriadnej priľnavosti, je jedinou technológiou, ktorá dokáže optimalizovať ovládanie a brzdenie vášho vozidla. Hneď ako teplota okolia klesne pod 7 °C, vyberte si zimné pneumatiky. Závisí od toho vaša bezpečnosť.

 

PEUGEOT RADÍ

  • Na rozdiel od všeobecného presvedčenia je špecifická guma zimných pneumatík rovnako odolná ako guma letných pneumatík.
  • Rovnako ako letné pneumatiky, aj zimné pneumatiky sa musia medzi dvoma použitiami starostlivo skladovať, aby sa zachovala ich účinnosť. Opýtajte sa svojho servisného poradcu PEUGEOT na uskladnenie pneumatík v HOTELI  PNEUMATÍK.

 

Servis PEUGEOT ponúka aj rad snehových reťazí a protišmykových krytov, ktorými môžete vybaviť svoje pneumatiky.

 

 

VÝBER A ZNAČENIE PENUMATÍK

Veľkosť, index rýchlosti a nosnosť určuje výrobca. Sú výsledkom najlepšej rovnováhy z hľadiska bezpečnosti, správania a výkonu vášho vozidla PEUGEOT. 

Nevyberajte pneumatiky s rýchlostným alebo záťažovým indexom nižším, ako je schválený výrobcom. Je to nebezpečné a zákonom zakázané.

 

INDEX NOSNOSTI

Maximálne zaťaženie, ktoré pneumatika unesie pri maximálnej rýchlosti (udávanej rýchlostným indexom).

INDEX RÝCHLOSTI

Maximálna rýchlosť, pri ktorej môže pneumatika niesť zaťaženie uvedené v indexe zaťaženia.

INDIKÁTOR OPOTREBENIA

Indikátor opotrebenia sa nachádza na spodnej časti behúňa v jednej z hlavných drážok.

SPOĽAHLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PNEUMATÍK ODPORÚČANÝCH SPOLOČNOSŤOU PEUGEOT
Pneumatiky pre vás vyberáme od medzinárodne uznávaných výrobcov, ktorí ich prísne testujú z hľadiska spoľahlivosti a dokonalého prispôsobenia vášmu vozidlu PEUGEOT. Tieto pneumatiky ponúkajú pozoruhodné technické vlastnosti a bezpečnostné záruky.  
ZNAČKA PEUGEOT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PEUGEOT sa ako zodpovedný výrobca aktívne podieľa na spracovaní znečisťujúcich výrobkov. PEUGEOT a jeho sieť sa zaväzujú k dôslednej činnosti v každej fáze životného cyklu vozidla, od konštrukcie vozidla až po opätovné spracovanie použitých dielov. Značka sa podieľa aj na zbere a zhodnocovaní použitých pneumatík. 
*Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.groupe-psa.com