ZOBRAZIŤ OBSAH
Servisná prehliadka

Servisná prehliadka vozidla

prehliadka vozidla Peugeot odporúčaná výrobcom

Pravidelná servisná prehliadka

Súčasťou pravidelnej servisnej prehliadky odporúčanej výrobcom je kontrola a nastavenie (funkčnosť, stav a tesnosť), najmä bezpečnostných zariadení, výmena oleja a diagnostika vášho vozidla PEUGEOT.

 • Výmena oleja s olejom prispôsobeným špecifikám vášho motora
 • Výmena olejového filtra
 • Doplnenie tekutín
 • Kontroly a nastavenia (prevádzka, stav a tesnosť), najmä bezpečnostných zariadení
 • Čítanie autodiagnostickej pamäte
 • Vrátane dielov a práce
 • + 15 kontrol odborníkmi Peugeot

PEUGEOT radí

Dodržiavanie servisného plánu PEUGEOT je povinné počas záručnej doby vášho vozidla a pre všetky vozidlá v rámci servisných zmlúv.

Na zabezpečenie bezproblémového chodu vášho vozidla Peugeot vám odporúčame dôsledne dodržiavať plán údržby určený špeciálne pre vaše vozidlo.

A aby sme vám uľahčili život, vaša servisná knižka je teraz digitálna!

PEUGEOT ODPORÚČA, ABY STE MEDZI JEDNOTLIVÝMI NÁVŠTEVAMI servisu SKONTROLOVALI  

ÚROVEŇ HLADINY OLEJA

Hladinu oleja kontrolujte pravidelne (každých 5 000 km) v závislosti od používania vozidla.

PNEUMATIKY

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a ich opotrebenie.

OSVETLENIE  

Výmena jednej žiarovky môže viesť k nerovnováhe osvetlenia a v krátkom čase k výmene symetrickej žiarovky. Preto je vhodnejšie vymieňať žiarovky po dvojiciach.

STIERAČE

Pravidelná kontrola a utieranie vlhkou handričkou predĺži ich životnosť. Ich každoročná výmena zlepšuje viditeľnosť na ceste za každého počasia a zabraňuje poškriabaniu čelného skla.

Z ČOHO POZOSTÁVA PREHLIADKA PEUGEOT?

Pravidelná servisná prehliadka vozidla PEUGEOT podlieha systematickým kontrolám a operáciám, ktoré sa vzťahujú na všetky vozidlá.

KONTROLY

 • Interiér vozidla (klaksón, parkovacia brzda atď.),
 • Dátum skončenia platnosti súpravy na dočasnú opravu pneumatík,
 • Spodná časť vozidla vrátane:
 • Bezpečnostné kontroly (brzdenie, riadenie atď.),
 • Kontrola prostredia (tesnosť obvodov, prevodovky atď.),
 • Vizuálna kontrola snímačov AFIL (systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu). 
 • Kontrola vozidla (stav pneumatík, osvetlenie atď.),
 • Kontrola hladiny rôznych kvapalín,
 • Špecifické body podľa právnych predpisov platných v každej krajine (okrem technickej kontroly). 

VYKONÁVAJÚ SA TIETO OPERÁCIE

 • Elektronická diagnostika a v prípade potreby aktualizácia softvéru palubnej elektroniky,
 • Výmena motorového oleja,
 • Výmena olejového filtra,
 • Odvzdušnenie dieselového filtra (v závislosti od zariadenia),
 • Aktualizácia indikátora údržby.
NECHAJTE SI SERVISOM PEUGEOT SKONTROLOVAŤ

FILTER PEVNÝCH ČASTÍC

Servisné intervaly pre funkciu filtra pevných častíc sú nasledovné:

- Kontrola hladiny aditíva v nádrži (v závislosti od výbavy) od 80 000 km a doplnenie pri 120 000 km.

- Kontrola filtra pevných častíc (v závislosti od výbavy) od 140 000 km.

TLMIČE

Stav tlmičov má veľký vplyv na účinnosť brzdenia a udržanie vozidla na ceste. Pravidelná kontrola ich účinnosti odborníkom je preto nevyhnutná pre vašu bezpečnosť, ako aj pre váš komfort jazdy.

KONTROLA PEUGEOT: SPOĽAHLIVOSŤ, BEZPEČNOSŤ A ZÁRUKA VÝROBCU


Ak sa rozhodnete pre servis v sieti PEUGEOT, môžete naplno využiť odborné znalosti značky pri údržbe vášho vozidla.

Pokročilá technológia PEUGEOT umožňuje technikom siete čo najskôr zistiť potreby údržby vášho vozidla. Vďaka prispôsobenému technickému vybaveniu dokážu prečítať informácie špecifické pre vaše vozidlo. Týka sa to najmä bezpečnostných prvkov, ako je tlak motorového oleja alebo brzdenie, ale aj úrovne kontroly znečistenia vo výfukovom systéme.

 

 

PEUGEOT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PEUGEOT sa ako zodpovedný výrobca aktívne podieľa na spracovaní výrobkov, ktoré znečisťujú životné prostredie a ich následnej likvidácii.

Spoločnosť PEUGEOT sa spolu so svojou sieťou zaviazala, že bude v každej fáze životného cyklu vozidla postupovať obozretne, od konštrukcie vozidla až po opätovné spracovanie použitých dielov.