ZOBRAZIŤ OBSAH
Tlmiče

Tlmiče na auto Peugeot

TLMIČE

Význam tlmičov spočíva v bezpečnosti pri jazde a v pohodlí pri cestovaní. Technický stav tlmičov vášho vozidla
PEUGEOT RADÍ

PRÍZNAKY OPOTREBOVANIA TLMIČOV

  • Abnormálna tendencia vozidla k driftovaniu v tesných zákrutách.
  • "Chvenie vozidla" v ostrých zákrutách.
  • Tlmené búchanie pri prejazde cez rýchlostnú nerovnosť.
  • Odskakovanie kolies pri zrýchľovaní, ktoré vedie k strate priľnavosti.
  • Na telese tlmiča bol zistený únik oleja.
  • Abnormálne opotrebovanie pneumatík.

 

> ODPORÚČANIA

Každých 20 000 km nechajte tlmiče na auto skontrolovať u svojho špecialistu PEUGEOT.

Ak spozorujete jeden alebo viacero z týchto príznakov opotrebovania, čo najskôr sa poraďte so špecialistom PEUGEOT. Pri výmene tlmičov nechajte skontrolovať lôžka pruženia a v prípade potreby neváhajte s ich výmenou.