SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Zmluvná záruka Peugeot

PEUGEOT ZARUČUJE POKOJNÚ MYSEĽ

Zahrnuté v kúpnej cene

/image/91/9/peugeot-garanties-contractuelles-lifestyle-2015-02.8919.jpg

Zakúpením vozidla PEUGEOT môžete využívať všetky záruky značky Peugeot.

Na nové vozidlá Peugeot sa vzťahujú :

  • 2-ročná záruka na nové vozidlá Peugeot, bez ohľadu na počet najazdených kilometrov (vzťahuje sa aj na originálne náhradné diely)
  • 12-ročná záruka proti prehrdzaveniu karosérie a 2-ročná záruka na lak pre osobné vozidlá
  • 5-ročná záruka proti prehrdzaveniu karosérie a 2-ročná záruka na lak pre úžitkové vozidlá

Práce, na ktoré sa vzťahujú tieto záruky, sa vykonávajú bezplatne odbornými pracovníkmi v rámci siete PEUGEOT.

Nemusíte sa tak báť žiadnej poruchy a vaša jazda bude úplne bezstarostná. V každej situácii je vám k dispozícii služba Peugeot Assistancea máte istotu, že vaše vozidlo bude bezplatne opravené v sieti profesionálov značky Peugeot.

Záruka sa vzťahuje na:

  • Bezplatnú opravu alebo výmenu dielov, ktoré boli výrobcom alebo jeho zástupcom uznané za chybné, ako aj na prácu súvisiacu so zásahom na vozidle. Na túto opravu alebo výmenu môžu byť použité nové diely alebo diely renovované v réžii výrobcu po posúdení skutkového stavu výrobcom alebo jeho zástupcom.

  • Prípadné náklady na odstránenie poruchy v mieste jej vzniku alebo odtiahnutie vozidla do maximálnej vzdialenosti 100 kilometrov, až do najbližšieho servisu autorizovaného opravára značky Peugeot oprávneného na tento účel.

NECH STE KDEKOĽVEK.

Jazdite bezpečne s vedomím, že Peugeot o všetko sa postará.

/image/22/7/508rxh-1407pc005.9227.jpg

Záruky PEUGEOT platia v celej Európskej únii a v ďalších pätnástich krajinách alebo teritóriách.
Môžete teda cestovať s pokojnou mysľou!

ODPORÚČANIA

V priebehu trvania zmluvnej a predĺženej záruky odporúčame zákazníkovi absolvovať všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou PEUGEOT výhradne u člena siete PEUGEOT alebo u opravára schváleneho pre PEUGEOT asistencia (ďalej len „autorizovaný opravár“).

V prípade absolvovania povinných servisných prehliadok u inej osoby ako je autorizovaný opravár existuje riziko, že poskytnutie plnenia zo záruky bude zo strany spoločnosti PEUGEOT odmietnuté, a to najmä v prípade, ak:

  • pri servisnej prehliadke neboli dodržané všetky technologické a iné postupy predpísané spoločnosťou PEUGEOT uvedené v servisnej príručke PEUGEOT
  • pri servisnej prehliadke neboli použité originálne náhradné diely PEUGEOT alebo náhradné diely porovnateľnej kvality, alebo neboli použité náplne predpísané výrobcom