ZOBRAZIŤ OBSAH
TECHNOLÓGIA A POHODLIE

Inteligentné technológie a systémy Peugeot

HILL ASSIST (POMOC PRI ROZJAZDE DO KOPCA)

Fuknkcia Hill Assist uľahčuje naštartovanie auta a manévrovanie na svahu.

 

Na svahoch so sklonom viac ako 3% stabilizuje Hill Assist auto (približne na 2 sekundy), takže vodič môže bezpečne a pokojne prešľapnúť z brzdy na plynový pedál.

CÚVACIA KAMERA

Inteligentné technológie a systémy ako cúvacia kamera používajú dotykovú obrazovku na palubnej doske na uľahčenie parkovacích manévrov. Prenáša na ňu obraz priestoru za autom a pomocou navigačných farebných čiar označuje vzdialenosť od prekážky a smer pohybu vozidla. Parkovanie s týmto asistenčným systémom je jednoduchšie a bezpečnejšie.  

 

HANDS-FREE PRÍSTUP & OTVORENIE VEKA KUFRA

HANDS-FREE PRÍSTUP A NAŠTARTOVANIE MOTORA

Hands-free prístup a naštartovanie motora vám umožňujú otvárať a zatvárať auto a naštartovať motor bez toho, aby ste museli vyberať elektronický kľúč z vrecka alebo tašky.

 

HAND-SFREE OTVÁRANIE VEKA KUFRA

Elektrické veko kufra je možné ovládať niekoľkými spôsobmi: 

 

  • pomocou elektronického kľúča systému pre hands-free prístup a naštartovanie motora,
  • vonkajšie alebo vnútorné ovládanie veka batožinového priestoru,
  • ovládací prvok na prístrojovej doske,
  • pohybom chodidla pod zadným nárazníkom.

Ovládanie pohybu chodidla umožňuje otvárať a zatvárať elektricky poháňané veká kufra aj pri plných rukách jednoduchým zasunutím nohy pod zadný nárazník. 

VISIOPARK 1 & 2

Na veku kufra (Visiopark 1) a v nárazníku (Visiopark 2) je zabudovaná videokamera, ktorá zaberá okolitý priestor pod uhlom 180°. Obraz zachytený kamerou je doplnený informáciami z parkovacích senzorov a celok sa prenáša na dotykovú obrazovku v aute. Systém poskytuje 360° pohľad na vozidlo a jeho bezprostredné okolie, zatiaľ čo obraz sa dynamicky mení pri pohybe vozidla.
 

Zobrazenie skutočnej polohy vozidla a všetkých prekážok v jeho okolí vám uľahčí manévrovanie pri parkovaní.  

PARK ASSIST

Pomocou ultrazvukových senzorov vám systém poskytuje aktívnu pomoc pri parkovaní vozidla:

  • senzory zabudované do predného a zadného nárazníka najskôr nájdu vhodné voľné parkovacie miesto podľa vonkajších rozmerov vozidla,
  • následne systém prevezme kontrolu a zaparkuje sa vo voľnom priestore.
     

Vodič ovláda iba plynové a brzdové pedály, spojku a radenie prevodových stupňov (pre manuálnu prevodovku). Pohyb vozidla pri vjazde a výjazde z parkovacieho miesta sa zobrazuje na dotykovej obrazovke palubnej dosky a pre väčšiu bezpečnosť systém informuje vodiča aj zvukovými signálmi. Riadenie vozidla môže kedykoľvek prevziať uchopením volantu.

 

Park Assist poskytuje pomoc pri parkovaní za sebou (pri vjazde a výjazde) alebo na kolmom parkovacom mieste. 

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL

V hornej časti čelného skla je kamera, ktorá vyhodnocuje svetelné zdroje okolo auta. Ak to svetelné podmienky a situácia na ceste umožňujú, systém automaticky prepne stretávacie svetlá na diaľkové svetlá a naopak. Vďaka tejto funkcii sa diaľkové svetlá používajú častejšie, vďaka čomu je jazda pohodlnejšia a bezpečnejšia. 

 

RÝCHLOSTNÝ SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA CESTNÉHO ZNAČENIA

Kamera umiestnená v hornej časti čelného skla rozpoznáva dopravné značky, ktoré upravujú rýchlostný limit, a zobrazuje ich na prístrojovej doske. Zároveň zohľadňuje aj informácie o rýchlostných limitoch uvedené v mapových súboroch navigačného systému.

Systém napríklad nezobrazí obmedzenia týkajúce sa nákladných vozidiel. Rýchlosť, akou kamera detekuje na dopravných značkách, systém odporúča vodičovi ako novú referenčnú hodnotu pre tempomat/obmedzovač rýchlosti.