ZOBRAZIŤ OBSAH
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

SPOTREBA PRI POUŽÍVANÍ

Za účelom poskytnutia kvalitnejších informácií, značka Peugeot zabezpečila svojim zákazníkom prístup k nezávislému a certifikovanému meraniu spotreby a emisií vozidiel pri reálnom používaní. Spojili sme s mimovládnou organizáciou Transport & Environment (2) a s federáciou France Nature Environment (3). Spoločne zadefinovali protokol o meraní spotreby a emisií vozidiel pri reálnom používaní, ktorý bol schválený certifikačnou kanceláriou Bureau Veritas (4).

Tento protokol je založený na meraní skutočnej spotreby a emisií vozidiel v premávke, na trase dlhej 92,3 km zahŕňajúcej mesto, cestu 1. triedy a diaľnicu. Merané vozidlá jazdia na verejných komunikáciach za podmienok bežnej premávky, pričom majú pasažierov aj batožinu. Klimatizácia alebo kúrenie sa taktiež vyžadujú. Na použitých komunikáciách sa vyskutuje prevýšenie kopírujúce podmienky bežného používania (5).

Týmto spôsobom Peugeot  zaznamenáva ďalší krok smerom k transparentnosti voči svojim zákazníkom.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Peugeot sa zaviazal k ochrane životného prostredau a podniká kroky v každej fáze životného cyklu vozidla.

 

 
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Od návrhu až po koniec životnosti vozidiel sa tímy Peugeot snažia čo najviac obmedziť vplyv automobilu na životné prostredie.

 

 
VIAC INFO