SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

AKTUALIZáCIE VAšEJ NAVIGáCIE

Ak chcete pokračovať v pohodlnom cestovaní, pravidelne a bezplatne aktualizujte navigačný systém: dostupné sú aktualizácie softvéru a / alebo mapy.

POSLEDNé AKTUALIZáCIE

Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia

Vaša aktualizácia sa začne sťahovať.
Nezabudnite, že je potrebné mať pri sebe manuál, ktorý vás krok po kroku prevedie aktualizáciou vašich máp.
Aby ste úspešne dokončili inštaláciu aktualizácie, musíte mať nasledovný DRM aktivačný kód: