SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Náhradné diely

/image/26/3/peugeot308gt-base-roulante-01.9263.jpg

PEUGEOT vám ponúka náhradné diely ideálne pre vaše vozidlo. Je to to najspoľahlivejšie, najbezpečnejšie a cenovo najvýhodnejšie riešenie na údržbu a opravy.

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY

/image/46/0/eat6-1408tech001.9460.jpg

Použitie originálnych náhradných dielov pri údržbe vášho vozidla, to je garancia zachovania pôvodnej kvality vášho vozidla čo sa týka komfortu jazdy, držania na ceste, bezpečnosti. 

Originálne náhradné diely PEUGEOT sú navrhnuté tak, aby plne spĺňali technické požiadavky vášho vozidla a aby zapadli do komplexného technického systému. Vďaka  spoľahlivosti a kvalite originálnych náhradných dielov predĺžite životnosť vášho vozidlu a jazdíte bez starostí.

NÁROKY NA KVALITU URČENÉ PRIAMO VÝROBCOM

Pri výrobe vozidiel Peugeot sa používajú iba diely, ktoré zodpovedajú štandardom značky Peugeot.

Originálne diely Peugeot

Sú navrhované a vyvíjané zároveň s vozidlom a garantujú vám dlhodobo konštantnú kvalitu. Len originálne diely umožnia zachovať skutočné kvality vášho vozidla ako bezporuchovosť, bezpečnosť, komfort a potešenie z jazdy.

Vydržia podstatne dlhšie ako neoriginálne diely a hlavne sú bezpečné.

Vykonávaním údržby a opráv v autorizovanom servise s použitím originálnych náhradných dielov si zvýšite zostatkovú hodnotu vášho vozidla.

KVALITA ORIGINÁLU

Vaše vozidlo PEUGEOT je vytvorené z viacerých prvkov navrhnutých a definovaných priamo výrobcom, ktoré spolu vytvárajú homogénny a súvislý celok s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť vášho vozidla. 

Originálne diely PEUGEOT vám umožnia zachovať pôvodné kvality vášho vozidla a to čo sa týka spoľahlivosti, bezpečnosti, komfortu a potešenia z jazdy.

REPASOVANÉ DIELY

/image/73/7/peugeot-echange-standard-2015-01.9737.jpg

Repasovaný náhradný diel je diel, ktorý bol opätovne použitý podľa prísnych postupov pre opravy. Ide o použitie dielov zhromaždených v sieti autorizovaných servisov PEUGEOT. Toto riešenie prináša  ekonomické a ekologické úspory a poskytuje vám dôveryhodný diel. Zber použitých dielov na opätovné použitie a optimálna recyklácia aktívne prispievajú k záväzkom PEUGEOTU na znižovanie automobilového odpadu. 

RIEŠENIE ZABEZPEČUJÚCE KVALITU

Potrebujete výmenu dielu na vašom vozidle ? Prispejte k zníženiu vplyvu automobilov na životné prostredie výberom repasovaného dielu (výrobcom renovovaného).
Ide o zozbierané použité originálne náhradné diely PEUGEOT, ktoré prešli renováciou podľa prísnych procesov určených výrobcom.

Tieto diely majú záruku zhodnú so zárukou, ktorá platí na nové originálne náhradné diely a to vďaka dodržaniu prísnych procesov pri renovácii.

RIEŠENIE ZABEZPEČUJÚCE ÚSPORU A EKOLÓGIU

Predĺžte životnosť vášho PEUGEOT a zabezpečte jeho dobré fungovanie za výhodnú cenu, ktorá je prispôsobenú veku vášho vozidla.

Navyše rovnako ako my prispejete k ochrane životného prostredia : recykláciou a minimalizáciou odpadov z automobilov.