ZOBRAZIŤ OBSAH
Záruka na servis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruka na servis Peugeot

 

 

 

ZMLUVNÁ ZÁRUKA PEUGEOT

Záruka na servis od výrobcu PEUGEOT zahŕňa zákonné záruky a ďalšie výhody pri kúpe nového vozidla, ktoré platia v celej EÚ.

PEUGEOT FLEXCARE

Ponuka predĺžených záruk, rozšírených asistenčných služieb a servisných kontraktov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

ASSISTENCIA

Objavte našu asistenčnú službu a jej mnohé výhody: údržba, havarijná služba, odťah... Služba dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo všetkých krajinách EÚ a mimo nej.