OPTIWAY Predĺžená záruka

predlzena zaruka

Majte istotu a zabezpečte sa proti poruchám vášho vozidla. Predĺžená záruka pokrýva náklady na diely a prácu pri mechanických, elektrických alebo elektronických závadách po uplynutí pôvodnej dvojročnej záručnej doby.

Jednoduché riešenie, ktoré nadväzuje na zmluvnú záruku poskytovanú na nové vozidlo. Pokryje vám všetky náklady v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu.

  • Výmena alebo oprava nefunkčných mechanických, elektrických alebo elektronických súčiastok (náhradné diely vrátane práce)
  • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
  • Oprava poruchy na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, zapožičanie náhradného vozidla
  • Doba trvania zmluvy  do 96 mesiacov
  • Limit najazdených kilometrov od 40 000 do 200 000 km
  • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
  • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)

PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

DOBA TRVANIA A NAJAZDENÉ KILOMETRE


Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stanovený počet najazdených kilometrov. Služby zahrnuté do tejto zmluvy prestanú platiť po prekročení jedného z týchto dvoch limitov (doba trvania alebo najazdené kilometre).

PODMIENKY

Zmluva je prevoditeľná na nového majiteľa pri predaji vozidla. Zmluvu nie je možné vypovedať, iba v prípade odcudzenia alebo zničenia vozidla.

GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

V 39 európskych krajinách je vám k dispozícii vyše 6 000 servisných stredísk PEUGEOT. 

PREDĹŽENIE ALEBO ZMENA

Dobu trvania alebo počet najazdených kilometrov alebo oboje je možné predĺžiť ešte pred vypršaním zmluvy.