SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

OPTIWAY Servisná zmluva

Maximálna úroveň pokrytia zaručuje pokrytie všetkých nákladov. Využívajte všetky výhody predĺženej záruky a zmlúv o údržbe.

Kompletná starostlivosť o vaše vozidlo - predĺženie záruky, pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom a navyše aj údržba a výmena opotrebovaných súčiastok.

  • Predĺžená zmluvná záruka
  • Asistenčná služba: 7 dní v týždni a 24 hodín denne
  • Operácie údržby predpísané výrobcom
  • Zapožičanie vozidla počas servisnej údržby
  • Výmena alebo oprava opotrebovaných dielov
  • Technická kontrola (STK+EK pre zmluvy na 4 a viac rokov)
  • Doba trvania zmluvy od  24 do 84 mesiacov
  • Limit najazdených kilometrov od 20 000 do 200 000 km
  • Zmluva prechádza automaticky na nového majiteľa
  • Zmluvu je možné kedykoľvek upraviť (pridať kilometre, mesiace)

PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

DOBA TRVANIA A NAJAZDENÉ KILOMETRE

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stanovený počet najazdených kilometrov. Služby zahrnuté do tejto zmluvy prestanú platiť po prekročení jedného z týchto dvoch limitov (doba trvania alebo najazdené kilometre).

PODMIENKY

Zmluva je prevoditeľná na nového majiteľa pri predaji vozidla. Zmluvu nie je možné vypovedať, iba v prípade odcudzenia alebo zničenia vozidla. 

GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

V 39 európskych krajinách je vám k dispozícii vyše 6 000 servisných stredísk PEUGEOT.

PREDĹŽENIE ALEBO ZMENA

Dobu trvania alebo počet najazdených kilometrov alebo oboje je možné predĺžiť ešte pred vypršaním zmluvy.