E-REMOTE CONTROL

/image/90/3/image-e-control-remote.603847.18.750903.jpg

Naprogramujte nabíjanie vozidla a tepelný komfort v kabíne s aplikáciou MyPeugeot.

/image/89/9/home.750899.png

DÔležité informÁcIe stále k dispozÍciI

Na úvodnej obrazovke aplikácie MyPeugeot nájdete informáciu o aktuálnom dojazde svojho vozidla. Taktiež sa môžete uistiť, či je vozidlo správne pripojené k zdroju elektrickej energie, a vďaka ikone vľavo hore mať prehľad o rýchlosti nabíjania.

Službu je možné zdarma aktivovať v obchode PEUGEOT Services Store.
Naprogramujte SI NABíjAnIE vozIDLA 

Ak je vaše vozidlo pripojené k zdroju elektrickej energie, môžete ovládať nabíjanie priamo vo svojom smartfóne. Aplikácia MyPeugeot umožňuje naprogramovanie odloženého nabíjania, aby ste mohli využiť výhodnejšie tarify cien elektriny mimo špičky. Máte tu prehľad o rýchlosti a zostávajúce dobe nabíjania. Ak by sa nabíjanie z nejakého dôvodu prerušilo, aplikácia vás na túto skutočnosť upozorní rovnako ako na úplné nabitie batérie.

/image/90/0/charge.750900.png

/image/90/1/clim.750901.png
Nastavte tepelný komfort v kabÍnE

Služba e-Remote Control vám zaručí maximálny komfort cestovania. Tato služba umožňuje naprogramovanie predohrevu / klimatizáce kabíny. V rámci tejto služby je možné naplánovať teplotu vo vozidle, aby sa vyhrialo alebo ochladilo podľa potreby a vy ste si tak mohli užívať cestovanie za každého počasia..

 

APLIKÁCIA MYPEUGEOT®

BUĎTE SO SVOJÍM VOZIDLOM V SPOJENÍ

/image/90/4/visuel-mypeugeot-e208.599312.63.750904.jpg

Vďaka bezplatnej aplikácii MyPEUGEOTi môžete využívať personalizované služby propojené s vašim účtom:

  • Informáce o vozidle (história jázd, lokalizácia vozidla).
  • Jednoduchý a rychly prístup k asistenčným službám.
  • Prehľad o plánovaných servisných úkonoch.